Lv 3
Roslagens Luftvärnsregemente

 

Lv 3 portalsida

Aktiviteter på gång

Bilder från Riga 2005

Bilder från återträff 20 augusti 2005

Bilder från återträff 28 augusti 2010

Bilder från återträff 22 augusti 2015

Postadress:

Lv 3 kamratförening
c/o
Christina Vesterholm Tjädervägen 12
761 63 Norrtälje

E-posta till Lv 3 kamratförening på:

 

Lv 3 kamratförening

Redan den 15 november 1940 bildades vid krigsförband Stockholms luftvärnsregementes kamratförening. Den 26 mars 1952, i samband med flytten till Norrtälje, bröt sig en del ur denna förening. Den 1 januari 1958 ändrades namnet till Kungliga Roslagens Luftvärnsregementes kamratförening.

Senarelagda årsmöten

Medlemmar i Kamratföreningen och Museiföreningen
God fortsättning på det nya året!
I tidskriften Luftvärnets kamrater annonserades att Lv 3-föreningarna skulle genomföra sina årsmöten den 20 februari. Det var aktuellt då planeringen gjordes och artikeln skrevs. Det är det inte längre. Sådana möten är nu förbjudna av regeringen. Det är tyvärr en tråkig fortsättning av förra årets alla inställda möten.
Vi vet inte nu när det blir möjligt och tillåtet att genomföra möten i grupper om ca 25 deltagare som vi brukar vara på våra årsmöten. Vårt önskemål är ju att vi skall kunna träffas på vårt årsmöte! Vi hoppas det skall bli möjligt under första halvåret efterhand som allt fler av oss blir vaccinerade.
Vi återkommer när vi ser vart åt det lutar.

Stig Schyldt
Ordförande i föreningarna

Bli medlem – Du behövs
Kamratföreningen är öppen för alla som är intresserade. Föreningens viktigaste uppgifter är att bevara minnet av Lv 3 och anordna kamratträffar. Varje år genomförs också ett antal aktiviteter som en nationaldagsfest, en höstmiddag samt någon eller några utflykter.

Ni som redan är medlemmar, hör gärna av er med tips och förslag och delta i våra aktiviteter. Utan aktiva medlemmar blir det ingen levande kamratförening. För visst är Lv 3:s minne värt att bevara!

Hur blir man medlem?
Betala in årsavgift 100 kr till bankgirokonto: 807-0179.
Glöm ej att ange avsändare med namn, personnummer, fullständig adress, telefon, och gärna även e-postadress! Du kan också kontakta oss med e-post eller kuvert till respektive adress enligt kolumnen till vänster!

Funktionärer

Ordförande: Stig Schyldt.
Ledamot: Thomas Jonsson.

Ledamot: Gunnar Marklund.
Ledamot: Carl-Henrik Styrenius.
Ledamot: Christina Vesterholm.
Ledamot: Staffan Wennberg.

Revisorer: Peter Högström och Michael Reberg (suppleant).

Valberedning: Georg Ekeström och Sören Möller.

Historik
Fram till mitten av 1960-talet fungerade föreningen bra och hade många aktiva medlemmar. Under senare delen av 1960- och under 1970-talet minskade intresset och flera av eldsjälarna i föreningens ledning slutade på grund av för hög ålder. Föreningen upphörde att fungera 1976.

Vilande förening återstartar
År 1988 tog dåvarande regementschefen, Torsten Törnqvist, initiativ till att få igång kamratföreningen igen. Arbetet startade och den 8 februari 1989 återuppstod Lv 3 kamratförening. Föreningen hade då omkring 85 medlemmar. Sedan dess har föreningen fungerat bra och har idag omkring 300 medlemmar.

VARMT VÄLKOMMEN!

Åter till denna sidas topp

 

Boken om luftvärnets historia 1980-2012

Boken togs fram till Luftvärnets 70-årsjubileum. Den finns nu för försäljning till intresserade. Boken kostar 130 kr för medlemmar i kamratföreningen eller i museiföreningen och 150 kr för övriga.

Är du intresserad av boken gör du på följande sätt: Kontakta Björn Seiner 0706-310 411 som har böcker i Stockholm, eller kontakta Stig Schyldt 0703-880 978, eller besök museet i Norrtälje och köp boken på plats. Öppettider onsdagar kl 1200-1500.

Åter till denna sidas topp