Lv 3
Roslagens Luftvärnsregemente

 

Lv 3 portalsida Aktiviteter på gång

Arméförbandet Lv 3 verkade 1941--2000, men det finns flera aktiva organisationer med anknytning till regementet.


Senarelagda årsmöten

Medlemmar i Kamratföreningen och Museiföreningen
God fortsättning på det nya året!
I tidskriften Luftvärnets kamrater annonserades att Lv 3-föreningarna skulle genomföra sina årsmöten den 20 februari. Det var aktuellt då planeringen gjordes och artikeln skrevs. Det är det inte längre. Sådana möten är nu förbjudna av regeringen. Det är tyvärr en tråkig fortsättning av förra årets alla inställda möten.
Vi vet inte nu när det blir möjligt och tillåtet att genomföra möten i grupper om ca 25 deltagare som vi brukar vara på våra årsmöten. Vårt önskemål är ju att vi skall kunna träffas på vårt årsmöte! Vi hoppas det skall bli möjligt under första halvåret efterhand som allt fler av oss blir vaccinerade.
Vi återkommer när vi ser vart åt det lutar.

Stig Schyldt
Ordförande i föreningarna


Åter till denna sidas topp